منابع نه ترمه وحذفیات دروس و برنامه امتحانی

در این بخش سعی شده است همراه برنامه نه ترمه و منابع درسی در اغاز هر سال

تحصیلی 
برنامه امتحانی در هر ترم به در این صفحه از سایت قرار خواهد گرفت.****    منابع دروس      ****


برنامه 9 ترمه رشته فناوری اطلاعات + حذفيات دروس و منابع كتاب ها در سال89

دانلود با حجم  1.2 مگا بايت

برنامه 9 ترمه رشته فناوری اطلاعات + حذفيات دروس و منابع كتاب ها در سال88

دانلود با حجم  2.2 مگا بايت


برنامه 9 ترمه رشته فناوری اطلاعات + حذفيات دروس و منابع كتاب ها در سال87

دانلود با حجم   1.3 مگا بايت


برنامه 9 ترمه رشته فناوری اطلاعات + حذفيات دروس و منابع كتاب ها در سال 86


دانلود با حجم 1.22 مگا بايت


این هم برنامه 9 ترمه رشته فناوری غیر تجمیع + حذفیات دروس ومنابع کتاب ها غیر تجمیع 

که می توانید تفاوت انها را ببینید و اگر تا کنون از این برنامه ها استفاده می کردید با برنامه
تجمیع تغییر دهید.دانلود حجم فایل 400 کیلو بایتفایل زیر هم تبصره 10 می باشد که نحوه هم نیازی و پیش نیازی دروس در ان موجود

 می باشد.و برای هم نیازی و پیش نیازی باید طبق ان عمل نمود.

دانلود حجم فایل 400 کیلو بایت*****   بر نامه های امتحانی  *****برنامه امتحاني نيمسال دوم 90-91-2  مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم 1.1 مگا بایت
برنامه امتحاني ترم تابستان 90   مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم 400 کیلو بایت
برنامه امتحاني نيمسال دوم 89-90-2  مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم  160 كيلو بايت


برنامه امتحاني نيمسال اول 89-90-1  مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم  460 كيلو بايت


برنامه امتحاني ترم تابستان 89  مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم  750 كيلو بايتبرنامه امتحاني ترم تابستان 89 كل رشته هاي پيام نور


دانلود با حجم  1200 كيلو بايت


برنامه امتحاني نيمسال دوم 87-88-2  مخصوص رشته فناوري اطلاعاتبرنامه امتحاني نيمسال اول 87-88-1  مخصوص رشته فناوري اطلاعات

دانلود با حجم 145 كيلو بايت


برنامه امتحاني نيمسال اول 87-88-1  كل رشته هاي پيام نور

دانلود با حجم 2174 كيلو بايت*****   تقویم آموزشی  ******با دانلود فایل زیر که حاوی تقویم اموزشی (شامل شروع و پایان امتحانات و..)نیمسال اول

90و دوم91  و همچنین تابستان 91 است از زمان های اعلام نمرات شروع و پایان کلاس ها

مهلت اعتراض به نمرات  و...

دانلود با حجم 700 کیلو بایتبا دانلود فایل زیر که حاوی تقویم اموزشی (شامل شروع و پایان امتحانات و..)نیمسال اول

89و دوم90  و همچنین تابستان 90 است از زمان های اعلام نمرات شروع و پایان کلاس ها

مهلت اعتراض به نمرات  و...
با دانلود فایل زیر که حاوی تقویم اموزشی (شامل شروع و پایان امتحانات و..)نیمسال اول88 و

دوم 89و همچنین تابستان 89 است از زمان های اعلام نمرات شروع و پایان کلاس ها مهلت

اعتراض به نمرات  و...

دانلود فایل با حجم 340 کیلو بایت
موفق باشید.

گزارش تخلف
بعدی